Apie projektą…

Šį projektą teikia dviejų šalių (Vokietijos ir Lietuvos) mokslo institucijų ir komercinių įmonių atstovai. Pagrindinis projekto tikslas yra sukurti vidutinės ir aukštos įtampos kabelių projektavimo metodiką bei skaičiavimams reikalingą kompiuterinę programą, kuri tenkintų naujausius elektros skirstymo ir perdavimo tinklo techninius ir ekonominius reikalavimus. Šiandien kabelių projektavimo metodikos remiasi labai konservatyviais metodais, su dideliais atsargos koeficientais, todėl kabeliai yra projektuojami su didele atsarga, neekonomiškai. Tačiau jau šiandien yra didelis poreikis naujų generuojamų šaltinių, tokių kaip vėjo, saulės, biomasės bei atliekų deginimo elektrinių prijungimui į skirstomąjį ir perdavimo tinklus. Tačiau šį pajungimą kartais labai riboja elektros tinklo kabelių bei oro linijų pralaidumas srovei. Todėl yra labai svarbu turėti galimybę tiksliai modeliuoti šiuos elektros tinklus bei apskaičiuoti kokį maksimalų galingumą gali perduoti elektros linijos. Taip yra išvengiama papildomų bereikalingų investicijų į naujus elektros tinklus.

Projekto naujienos:

2014 m. rugpjūčio 25 d. Projekto vykdymo rezultatai buvo pristatyti tarptautinėje konferencijoje EuroPar2014, vykusioje 2014 m. rugpjūčio 25-26 dienomis Porto mieste, Portugalijoje. Plačiau...

2014 m. birželio 14 d. Projekto vykdymo rezultatai buvo pristatyti tarptautinėje konferencijoje ECMI2014, vykusioje 2014 m. birželio 9-14 dienomis Taormina mieste, Italijoje. Plačiau...

2014 m. gegužės 28 d. 19-oje tarptautinėje konferencijoje Mathematical Modelling and Analysis, vykusioje 2014 m. gegužės 26-29 dienomis Druskininkuose, buvo pristatyti pirmieji projekto vykdymo rezultatai. Plačiau...

2013 m. balandžio 1 d. Projektas pradėtas vykdyti. Projekto eiga

2011 m. spalio 19 d. Projektas patvirtintas Eureka aukšto lygio pareigūnų posėdyje Balatonfiurede (Vengrija).