Projekto svarbiausi tikslai

Projekto tikslas - sukurti vidutinės ir aukštos įtampos kabelių skaičiavimo programą bei metodiką, kuri atitiktų naujausius elektros skirstymo ir perdavimo tinklo techninius ir ekonominius reikalavimus. Sudaryti matematinius modelius, reikalingus kabelių elektroterminiams parametrams skaičiuoti esant skirtingam įrengimui ir aplinkos sąlygoms.

Numatytam tikslui pasiekti iškelti tokie projekto uždaviniai:

  • Sukurti matematinius modelius jų skaitinius algoritmus, leidžiančius modeliuoti temperatūros pasiskirstymą elektros kabeliuose ir įrenginiuose, esant įvairioms aplinkos ir kabelių išsidėstymo sąlygoms, ir įvertinančius nuolatinio ir trumpalaikio veikimo procesus.
  • Atlikti matematinius skaičiavimus, padedančius nustatyti, kaip ekonomiškai optimizuoti kabelio geometrinius parametrus, palyginti skaičiavimo rezultatus su realiais eksperimentiniais duomenimis.
  • Sukurti skaitinio algoritmo kompiuterinę realizaciją pagal atskirai UAB „Varikonta“ pateiktą techninę užduotį.
  • Sukurti vidutinės ir aukštos įtampos kabelių projektavimo metodiką ekonomiškam kabelių skerspjūvių apskaičiavimui.