Projekto santrauka

Projekto pavadinimas: Galios kabelių matematinis modeliavimas ir optimizavimas jų projektavimo metodikoms tobulinti;
Mathematical modelling and optimization of electrical power cables for an improvement of their design rules

Tyrimų sritis, technologijų kryptis: Energijos technologijos

Projekto koordinatorius: UAB Varikonta, Vilnius, Lietuva.

Atsakingas vykdytojas: dr. Audrius Ilgevičius, direktorius,
adresas: Laisvės pr. 77-518
tel.:+3702742729

Šį projektą teikia dviejų šalių (Vokietijos ir Lietuvos) mokslo institucijų ir komercinių įmonių atstovai. Projekte pateikiama problemos apibūdinimas, tyrimų aktualumas, būsimų rezultatų ekonominė nauda, suformuluoti pagrindiniai darbo tikslai ir uždaviniai, visų projekto partnerių uždaviniai, projekto struktūra, technologinė pažanga, originalumas, naujumas ir kt.

Pagrindinis projekto tikslas yra sukurti vidutinės ir aukštos įtampos kabelių projektavimo metodiką bei skaičiavimams reikalingą kompiuterinę programą, kuri tenkintų naujausius elektros skirstymo ir perdavimo tinklo techninius ir ekonominius reikalavimus. Šiandien kabelių projektavimo metodikos remiasi labai konservatyviais metodais, su dideliais atsargos koeficientais, todėl kabeliai yra projektuojami su didele atsarga, neekonomiškai. Tačiau jau šiandien yra didelis poreikis naujų generuojamų šaltinių, tokių kaip vėjo, saulės, biomasės bei atliekų deginimo elektrinių prijungimui į skirstomąjį ir perdavimo tinklus. Tačiau šį pajungimą kartais labai riboja elektros tinklo kabelių bei oro linijų pralaidumas srovei. Todėl yra labai svarbu turėti galimybę tiksliai modeliuoti šiuos elektros tinklus bei apskaičiuoti kokį maksimalų galingumą gali perduoti elektros linijos. Taip yra išvengiama papildomų bereikalingų investicijų į naujus elektros tinklus.