Projekto paskirtis

Pirmasis projekto tikslas yra sukurti efektyvius ir optimizuotus matematinius modelius kabelių leistiniems apkrovų dydžiams skaičiuoti. Toks modelis turėtų būti trimatis ne stacionarus skaitinis algortimas, kuris būtų tinkamas efektyviai modeliuoti įvairias kraštines sąlygas.

Antrasis projekto tikslas yra modeliuoti bei skaičiuoti kabelių ekranais tekančias sroves, kurios yra indukuojamos pagrindinės apkrovos srovės. Turi būti galimybė modeliuoti įvarius kabelių ekranų jungimo būdus, taip mažinant jais tenkančias indukuotas sroves.

Trečiasis projekto tikslas yra sukurti kabelių klojimo optimizavimo algoritmą, kuris leistų apskaičiuoti optimalų kabelių išdėstymą trasose siekiant maksimizuoti kabeliais perduodamą galią.

Ketvirtasis projekto tikslas yra sukurti algoritmą, kuris leistų apskaičiuoti optimalų kabelių skerspjūvį įvertinant ekonominį efektą, t.y. elektros energijos nuostolius atsirandančius dėl ladininkų varžos.

Galutinis projekto tikslas yra realizuoti sukurtus algoritmus į kompiuterinę skaičiavimo programą.