Projekto rezultatų viešinimas tarptautinėje konferencijoje ECMI2014

Projekto rezultatai buvo pristatyti tarptautinėje konferencijoje ECMI2014, kuri įvyko birželio 9-14 dienomis Taormina mieste, Italijoje
http://www.taosciences.it/ecmi2014/

Tai vienas iš svarbiausių Europos industrinės matematikos renginių, vykstantis kas du metai. Ši kartą susrinko apie 400 dalyvių iš 80 pasaulio valstybių. Pranešimas sukėlė aktyvias diskusijas tiek apie jau gautus rezultatus, tiek ir apie šios krypties darbų tolimesnį vystymą Europos mastu. Labai didelį susidomėjimą sukėle sukurtų algoritmų realizavimas OpenFoam paketu, atsakyta į dalyvių klausimus apie sukurtų sprendiklių efektyvumą.

Trumpai pristatytos ir lygiagrečiosios pagrindinių modulių versijos, konferencijos dalyviai informuoti, kad išsami šių rezultatų analizė bus pateikta EuroPar2014 konferencijoje rugpjūčio mėnesį.

Peržiūrėti pranešimo pristatymą